Na de CIOS-sportopleiding had ik een sterke hang naar het avontuur en het ‘groene pak’ had iets magisch. Binnen de Landmacht was er in korte tijd veel veranderd: ze waren net over van een dienstplichtig, naar een beroepsleger. Er was daardoor een overschot aan sportinstructeurs, waarop ik koos voor de net opgerichte ‘Luchtmobiele brigade’.

Na mijn eerste functie ben ik alsnog naar de Koninklijke Militaire School gegaan om sportinstructeur te worden. In de jaren daarna ben ik onder meer sportinstructeur geweest bij de Luchtmobiele Brigade, 13e Lichte Brigade en de Koninklijke Militaire Academie.  

In 2009 ging ik op uitzending naar Afghanistan, ook in de rol van sportinstructeur. Eigenlijk ben je verantwoordelijk voor alles op sportgebied: sportlessen, evenementen, revalidatie, beheerder van het sportmateriaal etc. Een aantal weken nadat ik aankwam sloeg er een raket in bij de douches waarbij er doden en gewonden vielen. Het waren de omstandigheden waaronder je moet kunnen blijven functioneren en waarbij je jezelf leert kennen.

Door omstandigheden moest ik de laatste weken werk overnemen van een collega. Er waren onder andere twee verschillende eenheden die tegelijkertijd roteerden, wat inhield dat er opeens 1200 man gelegerd diende te worden. Uitdagingen waar je voor staat en op moet lossen.

Na thuiskomst was het op het begin even wennen, je merkt dat het leven thuis gewoon door is gegaan. Opeens zie je dat je dochter al zelfstandig naar de speeltuin gaat. Bij terugkomst was ik zeven weken vrij, dat was veel te lang. Het was hierdoor moeilijker om weer op te starten op het werk. Op het werk zelf zag ik daarna de gevolgen van de uitzendingen op een deel van het personeel. Incidenten met jongens die de weg kwijt waren.   

In 2018 kreeg ik zonder enige aanleiding een hartinfarct. Het was een reden om mijn prioriteiten in het leven te verleggen: eerst vond ik mijn werk misschien wel het belangrijkste, nu is dat meer in balans. Ik probeer nu nog meer mensgericht te zijn, door bijvoorbeeld de rol van vertrouwenspersoon, lid van het Veteranen Search Team of vandaag hier een bijdrage te leveren voor deze serie. Je kijkt terug en bedenkt je dat het puur geluk is waar je wordt geboren en vanuit dat perspectief vind ik dat je ook moet kijken naar andere culturen en gewoontes. Als ik iets heb meegenomen dan is het ‘tevreden te zijn met wat je hebt’.

www.veteranensearchteam.nl